Akcja ekologiczna Zmieć Śmieć

Pobierz bezpłatną i ekoinnowacyjną aplikację. Pokażmy, że czyste szlaki są możliwe!

aplikacja Zmieć Śmieć
Partnerzy:
trees, forest, fog-975091.jpg

Misja

Troska o przyrodę przez poprawę stanu środowiska naturalnego w lasach.

Promowanie zasad Leave No Trace przez odpowiedzialnych turystów.

Wizja

Turystyka oparta o zasady etyki outdoorowej Leave No Trace” („Nie zostawiaj śladów”)

hiking, outdoors, ski-1811970.jpg

Filozofia

Naszym celem jest zachowanie dzikiej przyrody i jej zasobów dla przyszłych pokoleń, poprzez odpowiedzialnych zachowania w naturze.

Wymyśliliśmy i tworzymy mobilną aplikację, która pokazuje użytkownikom, jak wartościowe są wspólne działania troski o środowisko. Każda akcja sprzątania śmieci przyczynia się do większej zmiany, jaką wspólnie tworzymy – zaangażowanych ludzi, którzy , na przykład poprzez mapy z oczyszczonymi obszarami, statystyki zebranej ilości odpadów, czy zdjęcia przed i po sprzątaniu, może wzmacniać poczucie wpływu na środowisko i satysfakcję z dokonanych działań.

Aplikacja wzmacnia zachowania minimalizujące wpływ człowieka na środowisko naturalne podczas aktywności na świeżym powietrzu oraz motywuje do zmiany zachowań zaśmiecania terenów zielonych przez nieodpowiedzialnych turystów.

aplikacja Zmieć Śmieć

O aplikacji

Aplikacja zlicza zebrane worki ze śmieciami, wskazuje obszary oczyszczone oraz te, które mają wymagają sprzątania. 

 Zmieć Śmieć posiada system punktów i nagród za aktywne uczestnictwo. Moduł grywalizacji angażuje do rywalizacji i satysfakcji z osiąganych wyników. Dzięki temu szukanie oraz wyrzucanie wszystkich śmieci pozostawionych w naturze pozwala zostawić ją czystą i dziką, jaką być powinna.

Buduj z nami aplikację!

Naszym celem jest zbudowanie społeczności wokół aplikacji Zmieć Śmieć, gdzie użytkownicy mogą wzajemnie motywować się do sprzątania, dzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami oraz angażować lokalnych partnerów biznesowych i samorządowych do wsparcia akcji sprzątania. Aplikacja docelowo ma posiadać możliwość współpracy z innymi, organizacji wspólnych akcji sprzątających, publiczną promocję swoich wyników.

aplikacja Zmieć Śmieć